Astăzi, 28 iulie 2020, se împlinesc 20 de ani de la aprobarea Stemei și Drapelului muncipiului Ungheni de către Consiliul Municipal Ungheni.

Ulterior, peste 5 zile, la 2 august, însemnele heraldice aveau să fie aprobate și de către Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova, informează News.Ungheni.org cu referire la Primăria municipiului Ungheni.

Autorii însemnelor heraldice ale municipiului Ungheni sunt:

 • Silviu Andrieş-Tabac, doctor în istorie, Heraldist de Stat al Republicii Moldova;
 • Victor Crudu, artist plastic din Ungheni.

Însemnele heraldice ale municipiului Ungheni au fost aprobate de Consiliul Municipal Ungheni prin decizia 9/9 din 28 iulie 2000 şi de şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova din 2 august 2000, proces-verbal nr. 14.

Stema municipiului Ungheni

Stema mare a municipiului Ungheni reprezintă un câmp vărgat în nouă vergi, roşu şi negru alternând, un căprior de argint, însoţit în cantonul scutului de o cheie de aur răsturnată.

Scutul este timbrat de o coloană murală de aur cu cinci turnuri.

Suporţi – doi cai de argint. Pe o eşarfă de aur e scris cu litere negre sloganul: VIRTUS ET AETERNITAS (Virtute şi eternitate).

Stema mica reprezintă aceeaşi compoziţie fără suporţi şi eşarfa cu deviză.


Drapelul municipiului Ungheni

Drapelul municipiului Ungheni reprezintă o pânză dreptunghiulară (3×2 m), fasciată în nouă brâie, roşii şi negre alternând, încărcată la hampă cu un triunghi alb (isoscel, cu înălţimea de 1/3 din lungimea pânzei drapelului).

Câmpul scutului, vărgat în nouă vergi, alternând roşu şi negru, reprezintă cele nouă localităţi care au constituit municipiul Ungheni:

 • Ungheni;
 • Dănuţeni;
 • Deleşti;
 • Ciureşti;
 • Găureni;
 • Bereşti;
 • Mânzăteştii Vechi;
 • Bălteni;
 • Gărdeşti.

Semnificații

Culorile:

 • negru – simbolizează pământul
 • roşu – simbolizează sângele și semnifică destinul dramatic al localităţilor riverane Prutului.

Căpriorul de argint simbolizează râul Prut și se referă la etimologia numelui aşezării: „Unghiul de pe Prut”.

Cheia de aur este preluată din prima stemă a oraşului, stemă creată în epoca sovietică. Această cheie marca importanţa strategică a urbei în calitatea sa de „poartă feroviară” cândva a Imperiului Rus, apoi a URSS.

Coroana murală de aur cu cinci turnuri, care simbolizează scutul, arată poziţia localităţii în ierarhia oraşelor Republicii Moldova, statutul de municipiu – reşedinţă de raion.

Suporţii scutului – cei doi cai de argint – întruchipează cele două districte istorice, din care a făcut parte localitatea: ţinutul medieval moldovenesc Iaşi, apoi judeţul basarabean Iaşi-Bălţi, din epocile modernă şi contemporană, ambele având pe stemele lor cabaline, pentru cunoaşterea meritului deosebit pe care l-a avut cândva acest animal în viaţa localnicilor.

Calul este, în acelaşi timp, un simbol al măreţiei şi al aspiraţiei spre libertate şi virtute.

Sloganul VIRTUS ET AETERNITAS (Virtute şi eternitate) exprimă caracterul şi aspiraţiile unghenenilor, tendinţa spre conservare a valorilor spirituale şi materiale tradiționale, care stau la baza oricărui viitor.

Drapelul, elaborat în baza noii steme, preia şi semnificaţia acesteia.

NOTĂ:

Potrivit art. 5, din Legea cu privire la simbolurile publice, alin. (5) ”Posesori ai simbolurilor teritoriale sînt unităţile administrativ-teritoriale respective. Dreptul  de dispoziţie asupra simbolurilor teritoriale aparţine autorităţilor reprezentative ale acestor unităţi;

Art. 12, alin. 3 al aceleiași legi stipulează: Simbolurile publice pot fi utilizate fără acordul posesorilor numai în calitate de material ilustrativ sau informativ, inclusiv în ediţii cu caracter ştiinţific, didactic sau informativ, cu condiţia indicării obligatorii a posesorilor.

Regulament de utilizare a s… by News Ungheni on Scribd

sursa: News.Ungheni.org

By Iulian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *